Skip links

Politică de confidențialitate.

Pagina web exsil.ro (“site”) aparține Societății Profesionale de Executori Judecătorești Bîndilă & Gârbuleț (“SPEJ Bîndilă & Gârbuleț”) – CIF: RO42155299, având sediul în București – 040107, B-dul Unirii nr. 20, bl. 5C, sc. A, et. 6, ap. 43, Sector, 4, putând fi contactată telefonic la numărul +40 731 362 316 sau prin e-mail la adresa contact@exsil.ro.

Scopul acestei politici de confidențialitate este să vă explice ce fel de date prelucrăm, motivul pentru care le prelucrăm și ce facem cu ele. Potrivit legislației, societatea noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca prelucrarea să se desfășoare în siguranță, am depus toate eforturile rezonabile pentru implementarea măsurilor necesare în vederea protejării informațiilor tale personale. Putem schimba această politică de confidențialitate în orice moment, actualizările/modificările devenind valabile imediat după notificarea afișată pe site.

Site-ul nostru folosește module cookie pentru a personaliza conținutul și anunțurile, analizarea traficului, oferirea unei experiențe de navigare mai bună și asigurarea eficienței funcționării acestuia. Așadar, modulele pe care le folosim sunt necesare și de statistică. Vă asigurăm că respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră și ne angajăm să protejăm orice fel de date cu caracter personal pe care le colectăm, prelucrăm și/sau la care avem acces. Astfel, dorim să aveți acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor dumneavostră cu caracter personal, inclusiv asupra acelor informații asupra cărora avem obligația să vă informăm, așa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, incluzând Regulamentul GDPR nr. 679 din data de 27.04.2016.

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dumneavoastră vor fi colectate și prelucrate, în mod exclusiv, cu scopul de a vă transmite informații și materiale privind, spre exemplu, licitațiile publice organizate în cadrul societății, felicitări cu ocazia sărbătorilor naționale, serviciile furnizate de către noi etc. Mai mult, aveți o serie de drepturi în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția datelor, fapt pentru care este recomandat să citiți legislația aferentă și directivele emise de autoritățile competente pentru a obține explicații cu privire la aceste drepturi. Enumerăm câteva dintre aceste drepturi: accesarea datelor, rectificarea datelor, ștergerea datelor, retragerea consimțământului etc.

Protecția informațiilor personale este un aspect important pentru noi, de aceea ne-am angajat să respectăm următoarele principii: legalitate, echitate, transparență, integritate și securitate.

Datele pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le oferiți direct prin intermediul formularului de contact și cele colectate automat în momentul accesării site-ului, cum ar fi: tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, ora accesării, adresa IP etc.

Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în România își are sediul în București – 010336, B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, având numărul de telefon +40 318 059 211 și pagina web dataprotection.ro, la data scrierii acestui text.

Prin acceptarea acestei politici de confidențialitate, datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de SPEJ Bîndilă & Gârbuleț.